Vznik hnutí občanská sounáležitost

Jsme již několik let nástrojem spojování všech skupin obyvatel (iniciativ, osobností, skupin občanů, neparlamentních subjekty, neziskovek atp.) pro zahájení práce na nové společenské smlouvě. Vznikneme – spojíme občany – přesuneme se zpět do občanské společnosti viz konkrétní věcný a časový scénář kroků v POSLÁNÍ OS.

Máme, díky řadě petic prezidentských kandidátů, skluz s podpisy pro založení hnutí. Zatím jsme sebrali na nám. Republiky v Plzni a díky předchozím aktivitám + z několika měst přes 500 podpisů a cca 30 lidí slíbilo, že nějaké seberou a pošlou…

Potřebujeme však RYCHLE 1000 podpisů , resp. s rezervou 1100 !

Datum fyzické kompletace archů v Plzni je 11.12. dne 12.12.2012 bychom rádi podali stanovy a podpisy k registraci.

Děkuji.

S pozdravem Václav Vorel – mobil 733 127 170 za přípravný výbor vznikajícího politického transformačního subjektu Občanská sounáležitost sounalezitost@vykroceni.cz

Členové přípravného výboru : Ing. Oldřich Lukáš, Alois Mach, René Procházka

Zakladatelé výboru vzniku Nadačního fondu pro obnovu reálné ekonomiky a soběstačnosti České republiky: Ing.Jan Ečer, Ing.Josef Zídek, V.Vorel

Myšlenkový základ hnutí – VIDEOPROJEV K ŘEŠENÍ POMĚRŮ V ZEMI PROBUZENÍ A VYKROČENÍhttp://www.youtube.com/watch?v=cmcse8uDfA8 

Deklarace občanské sounáležitosti a scénář kroků z 15. března 2011 viz. je uvnitř PETICE ZA ZAHÁJENÍ TRANSFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY
http://www.zmenpolitiku.cz/petice/110/petice-za-zahajeni-transformace-ceske-republiky/ na hostujícím webu

Účet pro finanční podporu spojování občanů č. ú. 2115612073/0800, v.s. Vaše PSČ, díky které podpořit regionální skupiny a vznik Center v krajích pro podporu podnikavosti a zaměstnanosti , protože SOBĚSTAČNOST JE OBRANA PROTI MANIPULACI A ZÁKLAD SVOBODNÉ VOLBY !

Hledáme svobodné tvořivé občany/spojence. Vítáme pokud …

1. má bytostnou potřebu, v duchu své osobní a společenské vize, tvořit harmonii mezi myšlenkou a hmotou – směřovat k celistvosti

2. má pokoru, respekt a sounáležitost se všemi lidmi

3. je odvážný, silný a nemá potřebu dokazovat sílu bojem

4. je schopný vyjednavač ve stylu výhra – výhra

5. je systémový a vnímá vždy příčiny i následky – hledá optimální řešení

6. nelpí na minulosti a je schopen a ochoten odpouštět

7. nezapojuje se do vytváření umělých systémů a her

8. má osobité znalosti a dovednosti, které mu přináší ekonomickou nezávislost

9. nerozděluje lidi a má k nim úctu – sjednocuje

10. je ochoten převzít odpovědnost za svůj život a svými činy aktivně inspirovat k tvorbě

Víme , že ideál neexistuje , ale je dobré k němu směřovat

Autor článku: Vykročení
FacebookTwitterGoogle+

Kategorie:

Výzvy