Prosím rozšírte široko to vídeo a predávajte ďalej všetkým ľuďom a webovým stránkam, ktoré sa snažia o pozitívnu a svetla-plnú budúcnosť celej Zeme a o všetky životné druhy na nej.
Ďakujeme, že si to vídeo „My sme tu“ pozriete.

To vídeo bolo spravené anonýmnym zdrojom. My sa s vami chceme o to podeliť lebo Podometer to oznámenie.
Keď si želáte aby sa uložilo vaše meno na konci tak klinite:
http://www.wah10000sk.blogspot.com/
ten zoznam platí v prvom rade jednotlivcom ale existujú tiež tri verzie: pre webové stránky, organizácie a You Tube. To vídeo bude v nasledujúcich štyroch mesiacoch občerstvené, vždy vtedy keď pribudne 400 nových mien, alebo každých 14 dní, podľa toho čo sa splní skorej.

Je to vaša šanca získať uznanie príspevkom na planetárnom prebudení. Ak chcete vaše meno preložiť do inej časti alebo odstrániť tak stačí poslať na E-mail smaly7@tutanota.com,  napíšte change/zmena do predmet-u.

Potrebujeme širokú účasť/reprezentáciu kultúr lebo ten fenomén sa javí celosvetovo. Ak máte návrhy do niektorých alebo nových  kategórií tak nám ich pošlite. Môžete si tými obsahmi predstaviť ako vytvárate vy a iní možnosť prebudenej spoločnosti, ktorá uznáva energie, výzvy a vplyv. Je to cesta potvrdenia vašej mísie a uctievania a nájdenie nádeje a solidaritu s tými, ktorí pracujú teraz na oslobodení Zeme.
Pokiaľ je vám jasné prečo sa tie mená môžu nájsť v tom vídeu, tak špecifikácia mena je známa len žiadatelovi. Prebudená spoločnosť je obrovská vo veľkosti a objeme a je to inšpirujúce keď sa týmto spôsobom zverejní…. a bude jasné prečo je evolúcia nezastavitelná.

Keď myslíte, že isté meno by nemalo byť v tej listine tak zvážte: hlavným účelom toho vídea je naše povzbudenie na „prekonanie rozdielov v prospech spolupráce“. S istotou môžeme povedať, že najdôležitejším náradím tmavých bolo „rozdel a vládni“. Možnosť robiť to tak mali pomocou ich metód, ktoré boli rafinované a veľmi komplexné/rozsiahle a často obsahujú fyzické a tiež spirituálne (duchovné) technológie. V tom prostredí je vedieť hodnotiť dôležitejšie ako posudzovanie. Keď všetko príde na svetlo tak to bude jasné. Medzičasom je najdôležitejšie rozhodnúť sa pre vašu frekvenciu a pripomenúť si a zdokonaliť vašu vlastnú mísiu/úlohu.

Byť prebudený … čo to znamená? Vedomie – je krátka odpoveď. Ale čo to je? Môže byť zahrnuté do iného slova: Vnímanie. Vedomiu/vnímaniu nasleduje súcit: v okamihu, keď si to všetko uvedomíme – tak sa prebudíme pre všetko to utrpenie čo nás obklopuje. Môže to byť bolestivá cesta a preto ju nenasledujú všetci a len málo-kto dobrovolne. To je motivácia toho vídea pre zverejnenie mena: či si spomeniete alebo nie, vy ste boli duše, ktoré zdvihli ruku keď prišla výzva o dobrovolníkov. Mnohí nájdu v tom zozname ich meno v špeciálnej oblasti ich práce. Dúfame, že ten zoznam bude slúžiť k rozšíreniu vedomia v tej špeciálnej oblasti. Ďakujeme, že ste pozreli „My sme tu“. Moja nádej je, že to podporí prebudenú spoločnosť.