Bc. Eva Kalivodová Štichová, léčitelka, kartářka, lektorka, zakladatelka Akademie Křídla Andělská

Zabývá se léčením, výkladem tarotových karet, harmonizací čaker, karmickým zatížením, regresí, intuitivním písmem, prací se siderickým kyvadlem, minulými životy, meditacemi a pomocí skrze mandaly. Pořádá přednášky, kurzy a workshopy.

Založila Akademii Křídla Andělská v Praze, kde zároveň lektoruje spolu se svými kolegy a dále pak pracuje se svými žáky i po ukončení jejich studia.

Web: www.kridlaandelska.cz

e-mail: info@kridlaandelska.cz

Tel. 721 996 850

Adresa: Panská 10, Praha 1

Akademie Křídla Andělská

Akademie Křídla Andělská je duchovně zaměřená škola, která klade důraz na práci s klienty na všech úrovních vše v souladu s Universem. Studium přináší nové informace z různých duchovně laděných oborů, následně je propojuje a vede dál k uceleným poznatkům, názorům směrem ke klientovi.

Cílem Akademie je naučit, předat a propojit duchovně zajímavé obory, které budou moci následně sami studenti používat nejen ve svém osobním životě, ale taky využívat jako profesi na své cestě životem.

I. ročník

*Výklad tarotových karet*Numerologie*Automatická kresba*Harmonizace čaker*Barevná typologie*Práce se siderickým kyvadlem – geopatogenní zóny, zdravotní diagnostika*Nabíjení předmětů*Čtení z Akáši*Meditace – poznání a vedení práce s energiemi* Čištění prostor* Automatická kresba*Čínská medicína*Kineziologie*Astrologie*Energetické úrovně*

Výuka je směřována k získávání informací z různých oborů duchovních věd, které jsou přípravou na propojení v dalších ročnících pro výuku dalšího oboru. Např. Numerologie, znalost Tarotu – velké Arkány (číselné) a planet z Astrologie nám připraví jemnou cestu při dalším získávání duchovního směru, a tím je tarotová numerologie. Všechny předměty jsou vybírány tak, aby každý člověk měl možnost pracovat sám na sobě, vzdělávat se i v případě, že se těmto duchovním vědám nechce věnovat profesionálně.

II. ročník

*Tarotová numerologie*Intuitivní písmo*Runy*Zářiče*Astrotypy*I-ťing*Mandaly jako terapeutický nástroj*Meditace – sny, vize představy*Práce s energiemi*Mimosmyslové vnímání*Metamorfní technika*Tarotová astrologie*Reinkarnace*Minulé životy*Rodinné konstelace*Symbologie – práce se symboly*Praxe a práce v terénu*

Studenti získávají podrobnější informace v propojení jednotlivých duchovních směrů s tím, že se je učí používat v praxi. Dokážou hlouběji nahlédnout do podstaty věci z více směrů, doporučit směr výchozí u daného problému. Ať už se jedná o zdravotní stav či zcela racionální překážku, studenti umí najít příčinu a můžou ji rozmotávat, pomoci tak sami sobě i ostatním. Dále se učí novým oborům, které propojují již s nastudovanými v praxi.

 

III. ročník

 *Regrese*Karmická numerologie*Typologie*Autogenní trénink*Živly*Psychografie*Intuitive connection* Meridiány*Práce s energiemi*Jemnohmotná těla* Su-jok*Byliny* Řeč těla*Komplexní vedení práce s klientem* Grafologie*Intuitivní masáže*Podvojné orgány*Práce a praxe v terénu*

Poslední ročník studia je zaměřený na komplexnost, př. propojení Tarotu a numerologie, intuitivní písmo a regrese, muzikoterapie a masáže a další. Studenti již sami cítí, kterému oboru nebo propojení více oborů by se chtěli věnovat a jsou připravováni tímto směrem hlouběji. Ke každému studentovi se přistupuje individuálně. Škola napomáhá podrobnému poznání a uchopení naučeného a připraví tak každého jednotlivce na jeho životní cestu.

Studium probíhá jednou měsíčně v sobotu a v neděli vždy od 10 do 17 hodin.

Na konci každého ročníku budou probíhat ročníkové zkoušky z hlavních předmětů.